අප අමතන්න

JIANGSU EXCALIBUR POWER මැෂිනරි කම්පැණි. ලිමිටඩ්,

ලිපිනය

Chuanghui පාර, Lincheng තාක්ෂණ ඉන්ඩස්ටියල් ඒරියා,
Xinghua Ctiy, Jiangsu Province, P.R.China

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

පැය

24/7

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට