Билдирүүңүздү бизге жөнөтүңүз:

бул жерден кат жазып, аны бизге жөнөтүп